Bộ hashtag Phật giáo, hashtag cầm tay chụp hình cho các nhà chùa chiềng, các phật tử, hashtag khóa tu mùa hè, khóa thiền, hashtag kính mừng đức Phật đản sinh, hashtag các câu lạc bộ Phật giáo, hashtag gia đình phật tử, v.v… bảng cầm tay check in đi chùa cho các phật tử.

Hashtag kính mừng đức Phật đản sinh
Hashtag kính mừng đức Phật đản sinh

Hashtag kính mừng Đức Phật đản sinh, hashtag Phật Đản là bộ hashtag ca ngợi, tưởng nhớ, tôn vinh đức Phật. Khi Ngài sinh ra bước đi trên bảy đóa hoa sen là hình ảnh biểu đạt con đường đi đến thăng chứng qua bảy giai trình tu tập: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát Thánh đạo…

Hashtag phật giáo
Hashtag kính mừng đức Phật đản sinh, hashtag Phật giáo

Hashtag Phật giáo tôn vinh những giá trị đạo đức, những chân lý nhằm nhắc nhở các tu sinh, các phật tử yêu thương hơn, kêu gọi mọi người cùng thực hành những lời dạy của Đức Phật.

Hashtag phật giáo
Hashtag Phật giáo, hashtag khóa tu mùa hè

Một số mẫu câu hashtag Phật giáo được nhiều người sử dụng như: Hiểu và Thương, Quy y Tam Bảo, Khóa Thiền, Khóa Tu Mùa Hè, Mình đã Quy Y rồi, Sống Tỉnh Thức, Huynh đệ mến thương, Về chùa là nhà, team lắng nghe, chia sẽ, yêu thương, hoan hỷ, buông xả, hạnh phúc, thấu hiểu, v.v….

Hashtag phật giáo
Hashtag Phật giáo, hashtag cầm tay khóa tu, đi chùa

Liên hệ shop Hashtag Cầm Tay để mua bộ hashtag Phật giáo. Ngoài ra, mẫu nào chưa có shop nhận thiết kế hashtag theo yêu cầu khách hàng.