In standee đế nước kiểu cửa KT 0.6×1.6m hoặc 0.8×1.8m

500.000

  • Kích thước treo hình: 0.6×1.6m hoặc loại 0.8×1.8m.
  • Chất liệu: Sản phẩm bằng sắt, hộp chứa nước bằng nhựa.
  • Treo hình quảng cáo 2 mặt: In PP 2 lần, đóng khoen 4 góc.
  • Giá bán KT 0.6×1.6m – 500k/bộ; KT 0.8×1.8m – 680k/bộ.
Danh mục: